Menu

​​+420 602 225 400

Obec Tuřice
Tuřice

Současnost obce

Znak obceObec Tuřice leží na hraně trojúhelníka tvořeného městy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Benátky nad Jizerou a Lysá nad Labem, v těsném sousedství rychlostní komunikace D10 Praha-Mladá Boleslav, asi kilometr od obce Předměřice nad Jizerou. Obec je tvořena dvěma základními sídelními jednotkami - vlastními Tuřicemi a částí Sobětuchy a patří mezi menší obce bývalého okresu Mladá Boleslav. V roce 2007 zde trvale bydlelo 220 obyvatel.

Vlastní Tuřice patří mezi nejstarší obce okresu. První písemná zmínka se připomíná již v r. 1194, Sobětuchy pak v r. 1488. Podle pověstí je název obce odvozen od Tyra, jednoho z vrahů knížete Václava v nedaleké Staré Boleslavi 29. září 935.

Charakteristika území

Katastrální území obce je silně ovlivněno tokem řeky Jizery, která protéká zdejší krajinou a vzhledově ji formuje. Obec leží v typické zemědělské oblasti, zbytky kdysi mocných lesů lemují okraje jejího katastrálního území. V rámci katastrálního území - i přes existenci příkřejších svahů - jsou celkově nepříliš velké výškové rozdíly. Nejnižší bod je u řeky Jizery (176 m n.m.) v nejjižnějším výběžku k.ú., nejvyšší bod 258 m n.m. v nejsevernější části katastrálního území.

Přirozenou spádovost mají Tuřice k nejbližšímu městu Benátek nad Jizerou, které jsou v ideální dostupnosti po rychlostní komunikaci D11 Praha-Mladá Boleslav, která katastrem prochází a kde je rovněž sjezd.

Zajímavosti v obci

Dominantou Tuřic je železobetonový obloukový most s dolní mostovkou. Oba postranní oblouky tohoto silničního mostu mají šestimetrové vzepětí. Mostovka je zavěšena na 14 poměrně silných svislicích s metrovými roztečemi. Čelní strany oblouků mezi svislicemi jsou zdobeny vpadlinami. Mezi oběma oblouky jsou příčné trámy v roztečích svislic. Zvláštností tohoto poměrně moderního mostu je jeho malá, pouze čtyřmetrová šířka. Byl postaven na místě na místě starého dřevěného mostu v roce 1924 na silnici z Tuřic do Předměřic nad Jizerou.

Další most tentokrát dálniční most v Tuřicích vede přes Jizeru na přeložce silnice I/10. V celkové délce 465 metrů má 15 polí o rozpětí 28,43 metru. Sestává ze dvou mostů o různé výšce konstrukce - levý most 1,40 metru, pravý 1,70 metru. Levý most byl postaven běžným způsobem a je v provozu od roku 1977, pravý most byl proveden jako experimentální výstavba nosné konstrukce, jejíž předpjaté nosníky TAUROS se vyrábějí jako staveništní prefabrikáty v ohřívané formě. Generální oprava byla zahájena 1999.

Foto - pomník v obci

Tuřice - pomník padlým v I. světové válce

 

 

Foto - křížek na návsi

Sobětuchy - křížek na návsi

 

 

Foto - nově vystavená zvonička

Tuřice - nově vystavená zvonička

 

 

Foto - obrázek mostu přes JizeruMost přes Jizeru z r. 1924

 

 

Obyvatelstvo, domovní a bytový fond

Dle posledních údajů bydlí trvale v obci 240 obyvatel (129 mužů a 111 žen, z toho v Sobětuchách 60 osob). Tento počet obyvatel v obou sídlech je zhruba poloviční oproti počtu obyvatel v období před 125 lety.

Tak jako v celé republice i v obci dochází k podstatnému úbytku obyvatel, první úbytek se vztahuje k období mezi rokem 1930 až 1950 a další do období po r. 1961. Zatímco vlnu úbytku obyvatel v období 1930 až 1950 lze vysvětlit změnami v období hospodářské krize třicátých let, válečnými změnami a poválečnými přesuny obyvatelstva, pak v období po r. 1961 dochází k úbytkům spíše v důsledku změn v ekonomické základně. Jde především o kolektivizaci zemědělství a přesun obyvatelstva do nezemědělských odvětví. S tím souvisí i extrémní nárůst počtu vyjíždějících. Nemenší vliv na snižování počtu obyvatel měl jistě i relativní pokles významu obce, daný centrálně řízenou střediskovou soustavou osídlení, sloučením zemědělských družstev a administrativním sloučením Tuřic s Předměřicemi nad Jizerou.

Tabulka počet obyvatel

Zdroj. informací zde
 

Rok

Počet obyvatel
celkem

Muži

Ženy

2022

417

208

209 

Občanská vybavenost obce

Základní občanská vybavenost je dána možností malé obce i dědictvím nedávné minulosti. Obec byla od r. 1974 až do r. 1991 součástí Přeměřic nad Jizerou, Sobětuchy měly v podstatě stavební uzávěru.

Obec nemá školu ani školku, děti navštěvují školní zařízení v jeden kilometr vzdálených Předměřicích nad Jizerou ( 1.-4. ročník) a v Benátkách nad Jizerou (5.-9. ročník). Rovněž zdravotnická zařízení jsou umístěna v Benátkách nad Jizerou.

Za vyššími službami, kulturou a obchody jezdí občané do Benátek nad Jizerou, Brandýsa nad Labem, Mladé Boleslavi a Prahy.

Základní úroveň občanské vybavenosti představují v Tuřicích prodejna smíšeného zboží, hostinec, obecní úřad s hasičskou zbrojnicí, letní parket s krytým podiem, prodejem občerstvení a sociálním zařízením.

V obci je pouze dešťová a splašková kanalizace, plyn ani vodovod v obci není (vodovod končí v části Sobětuchy ) Kabelizace elektrických a telefonních rozvodů byla dokončena.

Obec má autobusové linky Benátek nad Jizerou-Mladé Boleslavi a do Prahy, z nedalekých Předměřic nad Jizerou pak i do Lysé nad Labem a do Nymburka.

Hřbitovem a farností patří obec pod Předměřice nad Jizerou.

Kulturní a sportovní život v obci

Ve sportovním vyžití obec nenabízí žádné možnosti, občané jsou členy TJ v Předměřicích nad Jizerou. V létě obec organizuje letní parket "POD LIPAMI" - diskotéky, v zimě pro děti Mikulášskou.

V obci jsou aktivní následující spolky:
  • myslivci - organizováni pod honební společností v Předměřicích nad Jizerou
  • hasiči
  • zahrádkáři 
Přírodní podmínky

Klimatické poměry jsou dány polohou území uvnitř rozsáhlého teplého klimatického regionu středního Polabí. Léto je zde dlouhé, teplé a suché (50-60 letních dnů, průměrná teplota července přes 18°C, průměrný úhrn srážek v období červen až srpen okolo 210 mm). Přechodná období jsou velmi krátká. Jaro je teplé až mírně teplé, stejně i podzim (průměrná teplota dubna a října je okolo 8,5°C). Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá (průměrná teplota ledna -1,6°C, úhrn srážek za prosinec až únor necelých 100 mm, délka trvání sněhové pokrývky asi 40 dnů).

Dopravní dostupnost

Vzhledem k sousedství rychlostní komunikace D10 Praha - Mladá Boleslav, která katastrem prochází a v Tuřicích je dálniční sjezd, je dopravní dostupnost výborná.

Obec

SMS InfoKanál

SMS info kanál

Aktuální stavy toků

23.5.2024 03:10

Aktuální výška:

127 cm

23.5.2024 03:15

Aktuální výška:

139 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Předměřice normální
Brandýs nad Labem normální

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka